Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | YEŞİLAY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARA AÇILDI!
Duyuru Arşivi
YEŞİLAY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARA AÇILDI!

Yeşilay bağımlılıkla mücadele alanında sosyal destek temelli yenilikçi projeler üreten STK ve üniversiteler için mali destek programını açıkladı.

Çağrı Açılış - Kapanış Tarihi: 09.11.2016 - 09.12.2016 / Saat: 17:30

Sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin ve farkındalığın oluşturulmasını amaçlayan Bağımlılıkla Mücadele Destek Programına ilişkin künye ve detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Programın Amacı

Bağımlılıkla mücadele alanında önleme, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın oluşturulmasıdır.

Öncelikleri:

Öncelik 1: Bağımlılıkla mücadelede tedavi ile entegre ve sürdürülebilir sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, İkincil veya üçüncül önleme faaliyetlerine konu gençlerin destek modelleri ile topluma katılımlarının sağlanması.

Uygun Başvuru Sahipleri: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Üniversiteler

Öncelik 2: Gençler ve tanımlı hedef grupların bağımlılığa yönelik farkındalık düzeylerini artıracak; hedef odaklı, tematik ve yenilikçi önleme faaliyetlerinin yapılması veya önleme araçlarının geliştirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Üniversiteler

Program Bütçesi ve Destek Tutarı:

Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı toplam bütçesi 1.000.000 TL’dir. Bu kapsamda program toplam bütçesinin öncelikler bazında dağılımı ile proje başına verilecek asgari ve azami destek tutarları aşağıdaki gibidir:

Öncelik 1: 600.000 TL

Öncelik 2: 400.000 TL

Proje başına

Asgari destek tutarı: 10.000 TL

Azami destek tutarı: 90.000 TL

Başvuruda bulunacak projeler yukarıda yer alan destek limitleri dahilinde projelerinin %100’üne kadar destek talep edebilirler.

Detaylı Bilgi ve Açıklamalar: www.yesilay.org.tr

 

Bağımlılıkla Mücadelede Üniversitemiz’in Kazandığı ve Ortak Olduğu Projeler

Değer Sensin- Üsküdar Belediyesi Ortaklığında (İSTKA)

Bağımlılıkla Mücadelede Öncü Gençler (YEŞİLAY)

Mücadelenin Başka Yolu Var (YEŞİLAY)

Fark Et Fark Ettir (Yaşam Becerileri Programı) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaklığında (İSTKA)

Bağımsız Gelecek – Üsküdar Belediyesi Ortaklığında (İSTKA)

 

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi