Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı Çağrısı
Duyuru Arşivi
2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı Çağrısı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)  tarafından üniversite düzeyinde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında iş fikri ve iş planı yarışmaları düzenlenmektedir.  Girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak amacıyla 2017 yılı “2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı” ilan edilmiştir.

Program Başvuru Tarihleri:

Planlanan Başvuru Tarihleri:  22 Mayıs – 12 Haziran 2017

(Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanacaktır.)

! Islak İmzalı Başvuru Onay Formunun Teslimi İçin Son Tarih: Son başvuru tarihini takip eden 3. iş günü (Mesai Bitimine Kadar)  

Programın Amacı:

  • Üniversite öğrencilerinin yenilikçilik temelli düşünme yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak yenilikçiliği, girişimcilik sürecinin merkezine yerleştiren bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak ve böylece girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı arttırmak,
  • Çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamak.

Bu kapsamda ulaşılması planlanan temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine katkı sağlamak,
  • Gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak,
  • Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak,
  • Ülkemize etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek yeni işletmeler kazandırmak.

Üniversite Düzeyi Girişimcilik Yarışması ilgili detaylara http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi adresinden ulaşabilirsiniz. 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi