Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI (2016 - II GENEL ÇAĞRI)
Duyuru Arşivi
GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI (2016 - II GENEL ÇAĞRI)

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerimiz için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2016 – II Genel Çağrı) çıkılmıştır.

Çağrı Açılış-Kapanış Tarihi: 01 ARALIK 2016- 16 ARALIK 2016

Program Öncelik Alanları

• Ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar ya da fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,

• Gençlerin kişisel gelişimlerine destek verilmesi,

• Gençlerin bağımlılık konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye katkı sağlanması,

 • Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi,

• Gençlerin demokratik yaşama katılımının ve aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi,

 • Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması.

• Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği zeminlerinin genişletilmesi.

• Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılması.

Program Hedef Kitlesi

Programın hedef kitlesini gençler oluşturmaktadır. Hedef kitle ile bağlantısı göz önüne alınarak gençlerin aileleri, öğretmenleri, okul idarecileri, kamu görevlileri, gençlere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışanlar da hedef kitle içinde yer alabilir.

Program Kapsamında Desteklenecek Projeler

  • 1. Mesleki Eğitim/Meslek Edindirme Projeleri
  • 2. Sosyal Uyum Projeleri
  • 3. Bilimsel Araştırma Projeleri
  • 4. Yenilikçi Fikir Projeleri

4.1 Animasyon Projeleri

4.2 Dijital Oyun Projeleri

4.3 Akıllı Telefon Uygulamaları

  • 5.Bağımlılıkla Mücadele Projesi 
  • 6. Kültür ve Sanat Projeleri

Alt sınırı 10.000 TL, Üst sınırı ise 250.000 TL olarak belirlenmiştir.Proje Bütçesi

Başvuru Kim Tarafından, Nasıl Yapılır?

Proje başvurusu, 01 Aralık 2016 – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi https://gpdp.gsb.gov.tr/  üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

Elektronik ortamda yapılan başvurular tamamladıktan sonra sistem üzerinden proje çıktısının alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kat:B1, Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 06090 Altındağ/ANKARA adresine en geç 16 Aralık 2016 mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde elden ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.gsb.gov.tr/Sayfalar/2792/2789/program-uygulama-kilavuzu.aspx
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi