Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Değişen Değerler ve Öncelikler Portekiz ve Türkiye’deki Sanayicilerde Ekolojik Akıl Yürütme ve Karar Verme
    •  
Değişen Değerler ve Öncelikler Portekiz ve Türkiye’deki Sanayicilerde Ekolojik Akıl Yürütme ve Karar Verme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı (FCT) arasındaki işbirliği çerçevesinde  Üniversitemiz’in Medeniyetler İttifakı Enstitü Müdürü Prof.Dr. Recep ŞENTÜRK tarafından yürütülen ve Enstitü öğretim üyeleri Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ, Yrd. Doç. Dr. Önder KÜÇÜKURAL ve MEDİT öğrencileri ile ortak çalışılan "Değişen Değerler ve Öncelikler: Portekiz ve Türkiye’deki Sanayicilerde Ekolojik Akıl Yürütme ve Karar Verme" adlı araştırma projesi destek almaya hak kazanmıştır.

Üniversitemiz koordinatörlüğü ve Instituto de Filosofia da Nova -Nova Institute of Philosophy ortaklığı ile yürütülecek olan "Değişen Değerler ve Öncelikler: Portekiz ve Türkiye’deki Sanayicilerde Ekolojik Akıl Yürütme ve Karar Verme" projesi kapsamında Odak Grup Toplantıları, Analiz Çalışmaları, Kitap - Makale - Yönetici Özeti Hazırlıkları, Çalıştay yapılarak Avrupa’nın Türkiye  ve Portekiz’de faaliyet gösteren sanayi aktörlerinin, düşük karbonlu ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş konusundaki iletişim stratejileri ve akıl yürütme biçimleri karşılaştırılacaktır.

Proje, Portekiz ve Türkiye’nin önemli ekonomi ve teknoloji aktörlerinin “ekolojik akıl yürütme”lerini karşılaştırmalı olarak incelemeye odaklanan bir projedir. Önerilen proje karbon ekonomisine geçişle ilgili olarak gündemde bulunan yeni fikir ve önerilerin pratik uygulamasında yaşanan bu dar boğazları anlamaya ve bu konuda sosyal politika geliştirilmesi için gerekli iletişimsel verileri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Proje felsefe, antropoloji ve siyaset teorisi çalışmalarını ortak kesen, yani aktörlerin günlük yaşamlarında somut olaylar karşısında benimsedikleri pratik akıl yürütme biçimlerini (practical reasoning) konu alan interdisipliner bir olay incelemesi biçiminde tasarlanmıştır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi